-- wszyscy producenci --
3MACULONAG TermopastyALPHA METALSAMPROBEAVATEXAXIO METBEAU TECH INC.Berry PlasticsBradyBreve-TufvassonsBuhnenC&K ComponentsCAMI ResearchChip QuikCIRCUIT MEDICCOTRONICSCRCCYNERGY3D&R 3D Filament Ltd.DEKDow CorningDSG-CANUSAElectrolubeElmaEnplasept GmbHErsaFELDERFerrotec NordFISHMANFLUKEFUJIPOLYHAMMONDHellermann TytonHUNTSMANIC HAUSINGUNIntelligent ApplianceIPGJDV PRODUCTSJWTKOKIKontakt ChemieLCR ResearchLEENOLEMOLPSMean WellMetrifunkMG CHEMICALSMICROPRECISIONMomentiveNEWTNUMATO LABOSRAMPANAVISEPEAK TESTPERMACOLPOLROKPolykenPOLYTECPOMONAPRECI-DIPPTR HARTMANN GmbHQA TECHNOLOGYQuaker HoughtonRAMPFRMT LtdRTASAINT-GOBAINSANYO DENKISCAPASCHURTERSEMICON Sensata (Wells)SLOANSPIRIGSTANNOLStaubli (Multi-Contact)SundoxSUNONSYM BANGTATAREKTermoplusTESATESTECTOPLINEUNITEDPROVELLEMANVIKTOR RÄTZER AGVIRTUAL INDUSTRIESVPTWACKERWECOWEICONWEIDMULLER WELLSWJF Chemicals XURONYAESUYAMAICHIYAMAMOTOZierickZIPPER-TECHNIK

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie Semicon.pl
zwany dalej Regulaminem, obowiązuje od 2016-05-13

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.semicon.com.pl prowadzony jest przez: Semicon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 43/43A wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS:0000068554, z kapitałem zakładowym 50 000 PLN opłaconym w całości, nr NIP 526 03 03 208. Dane kontaktowe firmy: Semicon sp. z o.o., ul. Zwoleńska 43/43A, 04 – 761 Warszawa,  tel: (022) 615 73 71, (022) 615 64 31 fax:(022) 615 73 75 e-mail: info@semicon.com.pl. Koszt połączenia według stawek operatora.

§ 1
Definicje 
1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne 
przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu;
1.2. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego: www.sklep.semicon.com.pl.
1.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy www.sklep.semicon.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez Semicon sp. z o.o.
1.5. Towary – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.1.6. Sprzedaż promocyjna i wyprzedaże – Towary stanowiące nadwyżki produkcji, końcówki serii i jako takie mogące zawierać wady ukryte bądź jawne. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 557 Kodeksu cywilnego: Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
1.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające w sposób bezpośredni chęć zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Semicon sp. z o.o.
1.9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.10. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej: www.sklep.semicon.com.pl.
3. Towary proponowane w Sklepie znajdują się na stronie internetowej www.sklep.semicon.com.pl.
4. Treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w szczególności opisy Towarów oraz ich ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. W momencie złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych wyłącznie z realizacją zamówienia. Zbiór danych osobowych przetwarzanych w Sklepie zarejestrowany jest w ogólnokrajowym rejestrze zbioru danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administratorem danych jest Semicon sp. z o.o. jako właściciel Sklepu.
§ 3 
Procedura złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży

1. Złożenie zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.semicon.com.pl. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnienia formularz rejestracyjny dostępny w Sklepie, w zakładce „logowanie”.
2. Potwierdzeniem rejestracji w Sklepie jest kliknięcie na link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
3. Złożenie zamówienia możliwe jest również w trybie opcji zakupu jednorazowego niewymagającego rejestracji.
4. Klient składa zamówienie poprzez wybór Towarów ze Sklepu, umieszczenie ich w koszyku, dokonanie właściwych opcji zakupów, prawidłowe wypełnienie formularza do wysyłki oraz akceptację zamówienia w sposób zgodny z instrukcją dostępną podczas zakupów, jak również akceptację Regulaminu. Jeżeli Towary objęte zamówieniem są dostępne, Sklep wyśle do Klienta wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji, a także wskazaniem ceny Towaru, terminu realizacji, ilością zamówionego Towaru, kosztów dostawy, oraz instrukcje dotyczącą procesu zakupu zamówionych Towarów. Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na link wskazany w wiadomości w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, w przypadku niepotwierdzenia we wskazanym terminie zamówienie uważa się za niezłożone i tym samym skutkuje to nieprzyjęciem do realizacji.
6. Potwierdzenie zamówienia w sposób wskazany powyżej stanowi oświadczenie woli zawarcia z Semicon sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

§ 4
Realizacja zamówień

1. Sklep realizuje zamówienia złożone i potwierdzone przez Klienta w sposób zgodny z Regulaminem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku płatności przelewem bankowym: gdy do godz. 12:00 nastąpi uznanie środków na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku zaksięgowania środków z datą przypadającą na dzień wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

b) w przypadku wysyłki za pobraniem: w chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta w sposób opisany w § 2 pkt. 5 zd. 2 Regulaminu. 
2. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu księgowego, tj. faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Modyfikacja zamówienia możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem i uzyskaniu potwierdzenia wprowadzonych zmian w formie e-mail.
3. Klient ma prawo do odstąpienia od zamówienia poprawnie złożonego i potwierdzonego najpóźniej do chwili wystawienia dokumentu księgowego o którym mowa w § 3 pkt. 2 zd. 1. W przypadku odstąpienia od zamówienia Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem w formie e-mailowej pod adresem […], wskazując numer zamówienia. 
4. Dostępność Towarów sprzedawanych w Sklepie jest zróżnicowana. Sklep kompletuje Towary dostępne w magazynie Sklepu lub dostarczone przez zewnętrznych dostawców. Sklep kieruje przesyłkę do wysyłki po skompletowaniu zamówionych Towarów oraz z uwzględnieniem zasad płatności zawartych w Regulaminie. 
5. Sklep realizuje zamówienia złożone w ramach sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży. Liczba Towarów objętych taką formą sprzedaży jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności ich składania, aż do wyczerpania zapasów. 
6. W odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem Sklep zastrzega prawo do odstąpienia od zamówienia lub jego modyfikacji w przypadku błędu technicznego lub teleinformatycznego przy oznaczaniu Towaru, w tym jego opisu, parametrów technicznych, dostępności oraz ceny. Sklep zastrzega prawo do ustalania indywidualnych warunków sprzedaży przy zamówieniach obejmujących ilości przekraczające 10 sztuk danego Towaru. Sklep zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta zasad objętych Regulaminem.
§ 5
Dostawy

1. Towary zamówione w Sklepie wysyłane są do Klienta na podstawie zamówień złożonych i potwierdzonych oraz z uwzględnieniem warunków płatności określonych w Regulaminie.

2. Czas dostawy liczony jest od momentu odebrania przesyłki przez przewoźnika ze Sklepu do momentu podjęcia pierwszej próby dostarczenia przesyłki Klientowi. Czas dostawy nie obejmuje procesu weryfikacji dostępności Towarów, weryfikacji poprawności zamówienia i płatności oraz kompletowania Towarów do wysyłki. 

3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DHL, na podstawie umowy pomiędzy właścicielem Sklepu a UPS Polska sp. z o.o. z dnia 01 czerwca 2009 r. lub pomiędzy właścicielem Sklepu, a DHL [...]

4. Czas dostawy wynosi do 24 godzin w przypadku dostaw na terenie Polski, oraz do 48 godzin na terenie Unii Europejskiej. 

5. Czas dostaw różnych Towarów objętych jednym zamówieniem może ulec wydłużeniu z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu. Zapis niniejszego ustępu ma zastosowanie wyłącznie do Klienta niebędącego Konsumentem. 

6. Koszt dostawy nie jest wliczany w cenę zamawianych Towarów. Informacja o koszcie dostawy dostępna jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie, w zakładce Koszyk. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są również w Sklepie, w zakładce Pomoc, sekcja Dostawa”. 

7. Klient zobowiązany jest do weryfikacji przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku stwierdzenia wad mechanicznych lub uszkodzeń otrzymanych Towarów, a także niekompletności zamówienia Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu kurierowi oraz spisania protokołu niezgodności/szkody w obecności kuriera. 

8. W chwili potwierdzenia odbioru przesyłki, poprzez podpisanie dokumentu odbioru kurierowi, Klient uzyskuje prawo własności rzeczy objętych złożonym zamówieniem.

9. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu, Klient może również odebrać osobiście w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie firmy Semicon sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 43/43A. W przypadku zamówień odbieranych osobiście, Sklep wymaga uprzedniego kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 22 615 73 71 celem ustalenia terminu przygotowania Towaru dla Klienta.

§ 6 
Płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich netto i brutto. Sklep może udzielić rabatu od ceny podanej przy Towarze. Sklep udostępnia Klientom następujące formy płatności: płatność przelewem bankowym: w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu,za pobraniem: zapłata za Towar w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera,
a) gotówką: w siedzibie Sklepu,
b) payPal albo Przelewy24 : w formie przedpłaty na rachunek bankowy payPal albo Przelewy24.
2. Sklep dokumentuje sprzedaż Towarów w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokumenty te wystawiane są zgodnie z opcją wyboru dokonaną przez Klienta podczas składania zamówienia. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiane są w momencie kompletnego przygotowania zamówienia do wysyłki.
§ 7 
Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres: Semicon sp. z o.o., ul. Zwoleńska 43/43A, 04 – 761 Warszawa lub mailowo na adres info@semicon.com.pl. Wzór oświadczenia znajduję się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
2. Towar zwracany w trybie opisanym w § 6 pkt 1 Regulaminu Klient zobowiązany jest odesłać na adres: Semicon sp. z o.o., ul. Zwoleńska 43/43A, 04 – 761 Warszawa.
3. Do zwracanego Towaru Klient zobowiązany jest załączyć kopię dokumentu zakupu.
4. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
5. Możliwość zwrotu towaru w trybie opisanym w § 6 pkt 1 nie dotyczy: 
a)  zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 b) towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywualizowanych.

§ 8
Gwarancja i  Reklamacja

1. Towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. 

3. Uprawnienia wynikające z gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej załączonej do zamawianego Towaru. 

4. Obowiązki wynikające z gwarancji realizowane są przez sieć serwisową, wskazaną w dokumencie gwarancji. Lista punktów serwisowych znajduje się w Sklepie w zakładce Pomoc, sekcja Gwarancja. 

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep na podstawie oświadczenia Klienta złożonego w formie pisemnej oraz opinii producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
6.
7. Proces rozpatrzenia reklamacji Sklep rozpocznie niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego Towaru wraz z reklamacją Klienta w formie pisemnej. W przypadku reklamacji uzasadnionej, gwarancja realizowana jest poprzez naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na wolną od wad. W przypadku nieuwględnienia reklamacji, Towar jest odsyłany na koszt Klienta.

8. Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi na Towary oferowane w Sklepie, chyba że Klient jest Konsumentem. 

9. Sklep zastrzega możliwość nieudzielenia gwarancji w stosunku do niektórych Towarów, w szczególności do Towarów sprzedawanych jako przecenione w formie sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży. W stosunku do tych Towarów również wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi, chyba że Klient jest Konsumentem.

§ 9
Informacja o plikach cookies 

1. Sklep korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1. Klient może zwrócić do Sklepu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w sposób nieodpłatny, w ilości nie większej niż zakupiony sprzęt nowy w Semicon sp. z o.o., jeżeli sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju.

2. W przypadku opisanym w § 8 ust. 1 Regulaminu, Klient przesyła zużyty sprzęt na adres: Semicon sp. z o.o. Ul. Zwoleńska 43/43A 04 – 761 Warszawa.
§ 11
Postanowienia końcowe

1. Sklep dopuszcza możliwość zwrotu Towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem, pod warunkiem uzyskania akceptacji Sklepu wyrażonej w formie pisemnej, a także mailowej. Zwrotom może podlegać jedynie Towar, który w szczególności: a) nie nosi śladów eksploatacji; b) pozostaje w niezmienionej ilości. 

2. W przypadku sporów wynikających z umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem, strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu, a gdy to nie przyniesie rozwiązania, sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sklepem wynikłych na tle zawieranych umów sprzedaży będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że powyższej zasady nie stosuje się do Klienta będącego Konsumentem. W takim przypadku stosuje się zasady ogólne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zasady ogólne, w szczególności przepisy:
a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. o ochronie danych osobowych;
b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.,  tj. z dnia 21 czerwca 2013 r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
c) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. tj., z dnia 15 października 2013 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
d) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
e) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
f) Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij